Plan zajęć

2018/2019

Informacje odnośnie organizacji roku akademickiego znajdują się na stronie domowej Wydziału Neofilologii. Poniżej zamieszczamy odpowiedni odnośnik:

[Organizacja roku akademickiego]

Plany studiów I oraz II stopnia znajdują się na stronie jednostki. Poniżej podajemy odpowiedni odnośnik:

[Plany zajęć]