Plan zajęć

2016/2017 SEMESTER ZIMOWY

[Organizacja roku akademickiego]

Studia I stopnia
[Filologia litewska I rok]
[Filologia łotewska II rok]
[Filologia litewska II rok]

Studia II stopnia
[Bałtologia – filologia litewska I rok]