Historia

 

1947 rok – powstanie Katedry Filologii Bałtyckiej w strukturze Instytutu Językoznawstwa. Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentrowała się głównie na studiach językoznawczych (etymologia bałtycko-słowiańska, analiza nazw miejscowych, badania starodruków). Kierownik – wybitny polonista i językoznawca prof. Jan Szczepan Otrębski (1889-1971), autor m.in. wydanej w 3 tomach Gramatyki języka litewskiego i założyciel oraz redaktor naczelny (od I do IX tomu) czasopisma naukowego „Lingua Posnaniensis”.

1955 rok – do grona pracowników dołączyły kolejne dwie osoby: prof. Stanisław Franciszek Kolbuszewski (1933-1986) oraz prof. Michał Hasiuk (ur. 1931). Głównym kierunkiem badań S. F. Kolbuszewskiego był język łotewski – dialektologia łotewska, problem kontaktów językowych bałto-słowiańskich i in. We współpracy ze swoim bratem Jackiem, tłumaczył również na język polski dzieła literatury łotewskiej. Michał Hasiuk zajmował się z kolei problemami związanymi z językiem litewskim (m.in. dialektologią litewską) i językiem jaćwieskim. Był organizatorem oraz uczestnikiem ekspedycji, podczas których zbierano litewski materiał gwarowy z okolic Sejn, Puńska i Wiżajn na terenie Suwalszczyzny.

1960 rok – kierownikiem Katedry Filologii Bałtyckiej został prof. Czesław Kudzinowski (1908-1988), twórca indeksu-słownika do Postylli Daukszy oraz Słownika fińsko-polskiego.

1969 rok – Katedra Filologii Bałtyckiej formalnie przestała istnieć.

1987 rok – w ramach Instytutu Językoznawstwa powołano Zakład Języków Bałtyckich, a kierownikiem nowopowstałej jednostki został prof. Michał Hasiuk.

1988 rok – Zakład, który działał w strukturach Instytutu Językoznawstwa, uzyskał prawo do nauczania studentów i od tego momentu już regularnie powiększała się kadra naukowa, do współpracy zapraszano lektorów z Litwy, a na studia doktoranckie zaczęto przyjmować absolwentów lituanistyki. Literaturoznawstwo litewskie w latach 1988-1997 wykładał prof. Mieczysław Jackiewicz, były konsul generalny RP w Wilnie i laureat „Nagrody Obojga Narodów„.

1992 rok – Zakład działał w strukturze Katedry Orientalistyki i Bałtologii.

2000 rok – Zakład działał w strukturze Katedry Skandynawistyki i Bałtologii.

2003 rok – dzięki staraniom  prof. M. Hasiuka została utworzona pierwsza i dotąd jedyna w Polsce Filologia języka łotewskiego.

2004 rok – Zakład Bałtologii wchodzi w skład Instytutu Językoznawstwa, a kierownikiem Zakładu została prof. dr hab. Nicole Nau.

2012 rok – kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Norbert Ostrowski.