Publikacje

Książki przygotowane w Zakładzie Bałtologii

Mongrafie naukowe

Chojnicka, Joanna. 2012. Linguistic markers of stance in Latvian parliamenary debates. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.

Marcinkiewicz, Józef. 2003. Polsko – litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie. Poznań: Katedra Skandynawystiki i Bałtologii UAM.

Nau, Nicole. 2011. A short grammar of Latgalian. (Languages of the World / Materials 482) München: Lincom Europa. 2011.

Ostrowski, Norbert.2006. Studia z historii czasownika litewskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Stryczyńska-Hodyl, Ewa. 2008. Diabeł w literarurze litewskiej i łotewskiej od połowy XIX do połowy XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zbiory artykułów naukowych

Marcinkiewicz, Józef i Norbert Ostrowski, red. 2001. Mvnera lingvistica et philologica Michaeli Hasivk dedicata. Poznań: Katedra Skandynawystiki i Bałtologii UAM.

Nau, Nicole i Norbert Ostrowski, red. 2010. Particles and Connectives in Baltic. Vilnius: Vilniaus universitetas & Asociacija “Academia Salensis”. (Acta Salensia II).

Niewulis-Grablunas, Jowita, Justyna Prusinowska i Ewa Stryczyńska-Hodyl, red. 2008. Perspectives of Baltic Philology. Poznań: Rys.

Niewulis-Grablunas, Jowita, Justyna Prusinowska i Ewa Stryczyńska-Hodyl, red. 2011. Perspectives of Baltic Philology II. Poznań: Rys.

Podręczniki

Klēvere-Velhli [Klēvere-Wälchli], Inga i Nikole Naua [Nicole Nau]. 2012. Latviešu valoda studentiem. Mācību līdzeklis latviešu kā svešvalodas apguvei. Rīga: Latviešu valodas aģentūra.

Nikole Naua [Nicole Nau]. 2014. Latviešu valoda studentiem: Skolotāja grāmata. Riga: Latviešu valodas aģentūra.

Inne publikacje: zob. strony pracowników oraz bazę publikacji pracowników Wydziału Neofilologii UAM