Nicole Nau

Nicole Nau
Z 53 lat mojego życia, 5 prowadziłam we Francji, 3 na Łotwie, 11 w Polsce a pozostałe 33 w różnych miejscach w Niemczech, mojej ojczyźnie. Studiowałam językoznawstwo ogólne (kierunek główny), rusycystykę i informatykę na uniwersytetach w Hamburgu i Kilonii.

Lubię języki europejskie. Doktorat poświęciłam językowi fińskiemu, a habilitację językowi łotewskiemu. Od kilku lat oprócz łotewskiego badam łatgalski, język regionalny używany we wschodniej części Łotwy – tej, która kiedyś należała do Polski (tzw. Inflanty Polskie). Moje zainteresowanie badawcze obejmują takie dziedziny jak: systemy językowe (morfologię i składnię), typologię językową, kontakty między językami, socjolingwistykę, politykę językową, glottodydaktykę i inne.

W Instytucie Językoznawstwa UAM prowadzę konwersatoria w językach łotewskim i polskim dla studentów filologii łotewskiej i innych specjalności. Dla wszystkich studentów studiów magisterskich IJ otwarte są moje wykłady monograficzne oraz seminarium magisterskie. Wykłady wygłaszam w języku angielskim.
Poza językoznawstwem fascynują mnie opery i podróże, a od czasu do czasu bawię się w tłumaczenie wierszy i opowiadań z języka łotewskiego na niemiecki.