Piotr Grablunas

Pracę magisterską z zakresu dialektologii litewskiej o użyciu przyimków w litewskiej gwarze wsi Burbiszki na terenie Polski napisał pod kierownictwem prof. dr. hab. Michała Hasiuka w Katedrze Orientalistyki i Bałtologii UAM. Na podstawie rozprawy doktorskiej, dotyczącej składni przypadków w gwarach litewskich z terenu Polski, otrzymał w 2004 roku tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. W 2005 roku został zatrudniony w Instytucie Językoznawstwa UAM w Zakładzie Bałtologii na stanowisku starszego wykładowcy.
Obecnie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka litewskiego i łotewskiego oraz teorii i praktyki przekładu, wcześniej prowadził zajęcia z zakresu dialektologii litewskiej, wiedzy o krajach nadbałtyckich, gramatyki konfrontatywnej polsko-łotewskiej oraz gramatyki opisowej języka łotewskiego.
Jego zainteresowania naukowe to dialektologia języków bałtyckich, dydaktyka nauczania języka, składnia języków bałtyckich, gramatyka konfrontatywna i translatoryka. Interesuje się również szeroko pojętą kulturą tych krajów (literatura, muzyka, sztuka i film).