Monika Pokorska-Iwaniuk

W 2003 roku przed Komisją Wydziału Neofilologii obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa bałtyckiego. W pracy doktorskiej analizowała twórczość liryczną Maironisa, jednego z największych litewskich poetów romantycznych.

Od 2004 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bałtologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zajęcia dydaktyczne z: historii literatury litewskiej; wiedzy o krajach bałtyckich; kultury współczesnej Litwy; praktycznej nauki języka litewskiego.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatury litewskiej i literaturoznawstwa, specjalizuje się w historii literatury litewskiej XIX i XX wieku.

Od stycznia 2004 roku zajmuje się badaniem literatury litewskiej okresu II wojny światowej, jak również powojennej okresu stalinizmu. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną, która dotyczyć będzie zesłaniowej, łagrowej i partyzanckiej litewskiej literatury pamiętnikarskiej.

Rezultaty badań publikuje w artykułach napisanych po polsku, litewsku i angielsku. Uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i na Litwie. Odbyła dwa staże naukowe na Litwie.