Józef Marcinkiewicz

Doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Zakładzie Bałtologii Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzi zajęcia na filologii litewskiej (bałtologii) I i II stopnia, m.in. z praktycznej nauki języka litewskiego, gramatyki opisowej języka litewskiego, teorii i praktycznego przekładu (translatoryki).

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo litewskie, w tym: dialektologia, onomastyka, polsko-litewskie kontakty językowe, interferencja językowa w akwizycji L2, kognitywistyka. Zainteresowanych (studentów bądź inne osoby) zaprasza na prowadzone konwersatoria lub wszelkie inne konsultacje w ww. dziedzinach.