Justyna Prusinowska

Adiunkt w Zakładzie Bałtologii Instytutu Językoznawstwa UAM, gdzie wykłada m.in. literaturę łotewską i język łotewski oraz kulturę współczesnej Łotwy. Zajmuje się literaturoznawstwem porównawczym łotewsko-litewsko-polskim, a szczególnie łotewsko-polskimi związkami literackimi w wieku XIX i w 1 poł. XX. W literaturach bałtyckich oraz w literaturze polskiej i Niemców wschodniobałtyckich poszukuje przede wszystkim elementów folkloru i mitologii Bałtów. Bada literackie kreacje łotewskiego bohatera narodowego oraz wątek „śpiących rycerzy” w literaturze łotewskiej. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także kwestia etnogenezy Prusów.