Jowita Niewulis-Grablunas

Pracę magisterską pt. Punsko tarmės įvardžiai (Zaimki gwary puńskiej) obroniła w 2001 roku, a doktorską pt. Fonologia litewskiej gwary puńskiej w 2005 roku. Promotorem obu prac był prof. Michał Hasiuk.

W Zakładzie Bałtologii prowadzi zajęcia z dialektologii języków bałtyckich (litewskiego i łotewskiego) oraz gramatyki opisowej – fonologii i fonetyki języka litewskiego i łotewskiego. Poza tym jest native speakerem języka litewskiego i dlatego prowadzi również zajęcia z praktycznej nauki języka litewskiego, szczególnie na I i II roku studiów I stopnia. Dydaktyka języka litewskiego jest jej największą pasją. Jest wymagającym wykładowcą, ale dzięki temu student, który nigdy w życiu nie słyszał języka litewskiego i nic o nim nie wiedział, po I semestrze praktycznej nauki języka litewskiego ma podstawową wiedzę o morfologii tego języka, pisze krótkie teksty, posługuje się tym językiem w podstawowym jego zakresie. Podczas zajęć praktycznej nauki języka litewskiego bardzo duży nacisk kładzie na wymowę i akcentuację tego języka.