Tatjana Navicka

Absolwentka Łotewskiej Akademii Kultury (Stosunki kulturalne: Łotwa – Polska), jak również Instytutu Językoznawstwa UAM (komunikacja i zarządzanie zasobami informacji), doktor w zakresie językoznawstwa porównawczego. W 2006 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Pragmalingwistyczna analiza kategorii kosmopolityzmu w ujęciu porównawczym.

Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka łotewskiego na UAM od 1999 roku. Interesują ją kwestie aksjologii, ideologii, jak również perswazji, manipulacji i intertekstualności, również w nauczaniu języków obcych, a w tym w programach nauczania i w podręcznikach do nauki języków obcych (szczególnie do nauki języka łotewskiego jako ojczystego oraz jako drugiego/obcego), konceptualizacja pojęć, leksykografia, a także zagadnienia wielokulturowości, wielojęzyczności oraz strategie wpajania wartości patriotycznych w drodze do integracji bądź asymilacji mniejszości narodowych/ etnicznych. Uważa, że nauka języków obcych jest równie ważna jak budowanie dróg i mostów.