Koło

 

Odwiedź i polubi koło na facebook: https://pl-pl.facebook.com/KoloNaukoweBaltologow

Pomysł wznowienia działalności koła zrodził się w głowach trzech studentek Bałtologii UAM – Zuzanny Posiły, Renaty Kwietniewskiej oraz Aleksandry Mrozińskiej w listopadzie 2012 roku. W grudniu rozpoczęło się pierwsze spotkanie reaktywowanego Koła Naukowego Bałtologów UAM. Dziewczyny przygotowały również drobne uroczystości upamiętniające wydarzenia 18 listopada na Łotwie oraz 13 stycznia na Litwie. Włączyły się czynnie w organizację Dnia Łotewskiego, który odbył się 14 grudnia 2012 roku.

W ramach działalności planowane są spotkania kulturalne i naukowe, poszerzanie wiedzy na temat obu krajów bałtyckich, organizowanie wydarzeń kulturalnych w Poznaniu, integracja z Łotyszami i Litwinami mieszkającymi w Poznaniu, propagowanie filologii litewskiej i łotewskiej wśród młodzieży licealnej oraz organizowanie lekcji pokazowych w szkołach.

[Statut Koła Naukowego Bałtologów]